Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις

  • εγκαταστάσεις
Κεντρικό κατάστημα
Διεύθυνση: Βιο.Πα. Κερατέας
Τηλέφωνο: 22990-43017
Fax: 22990-43027
Email: info@konstantaras.net