Κατάστημα Μεσογείων

Τέταρτο κατάστημα
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 446 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 9718509