Κατάστημα Λ.Μεσογείων

Τέταρτο κατάστημα
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 446 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210-9718509