Κατάστημα Λ.Αλίμου

Δεύτερο κατάστημα
Διεύθυνση: Λ. Αλίμου 128, Αργυρούπολη
Τηλέφωνο: 210-9718509