Κατάστημα Κηφισίας

Τρίτο κατάστημα
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 94 - 96 - Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6127563