Κατάστημα Αργυρούπολης

Δεύτερο κατάστημα
Διεύθυνση: Λ. Αλίμου 128, Αργυρούπολη
Τηλέφωνο: 210 9613901