Όροι και Προϋποθέσεις

2018-03-16

«ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ»

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΝ. & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» και με δ.τ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ», με έδρα στην ΒΙΟ.Π.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ και με ΑΦΜ 099320094 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ (εφ’ εξής η «Εταιρεία»)  διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ» (εφ’ εξής η «Ενέργεια») με παροχή έκπτωσης +7% στην εμπορική της πολιτική, στα πλαίσια της προώθησης και προβολής των προϊόντων της επιβραβεύοντας παράλληλα τους πελάτες της και όσους δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία.
«Πελάτης» θεωρείται το πρόσωπο εκείνο που έχει κατά το παρελθόν προβεί σε αγορές προϊόντων της Εταιρείας και είναι εγγεγραμμένος στο πελατολόγιό της, ενώ «Φίλος» θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, γνωστός, φίλος ή συγγενής που συστήνεται από πελάτη της Εταιρείας. Προκειμένου πελάτης της Εταιρείας να συμμετέχει στην Ενέργεια, (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα ή και την έδρα της Εταιρείας έως την 30/7/2018. Στα εν λόγω σημεία  θα προμηθευτεί το ειδικό έντυπο (κουπόνι) που αποτελείται από τρία (3) αποκόμματα με ενσωματωμένο έναν ίδιο μοναδικό κωδικό, χωρίς να υποχρεούται σε αγορά προϊόντος. Αν τρίτο πρόσωπο που δεν είναι ήδη πελάτης της εταιρείας θέλει να συμμετέχει στην ενέργεια, θα πρέπει να προβεί σε αγορά προϊόντων ή σε παραγγελία, ώστε να λάβει ο «Φίλος» που θα συστήσει την προνομιακή έκπτωση του +7%.
Προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή του, ο Συμμετέχων (πελάτης ή μη) θα πρέπει να συμπληρώσει με τα ακριβή του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Email) το πρώτο τμήμα του ειδικού εντύπου και να το παραδώσει σε αρμόδιο για την παραλαβή υπάλληλο της Εταιρείας, κρατώντας τα άλλα δύο τμήματα που φέρουν τον ίδιο μοναδικό κωδικό. Το ένα από τα δύο εναπομείναντα αποκόμματα θα μπορεί να το παραδώσει σε αυτόν που συστήνει στην Εταιρεία ώστε να ο τελευταίος να λάβει την ανωτέρω προνομιακή έκπτωση.                     
Η έκπτωση του +7% καθώς επίσης και οι όροι της προωθητικής ενέργειας θα εφαρμόζονται εφόσον οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται σε διαφορετικές διευθύνσεις τόσο για τον Πελάτη όσο και για τον «Φίλο» και εφόσον η συνολική αξία της παραγγελίας του τελευταίου είναι κατ’  ελάχιστο 1.500,00 €. Η έκπτωση ισχύει με την επίδειξη του κουπονιού που ο Πελάτης έχει στην κατοχή του, το όνομά του και την παραγγελία του «φίλου» που αυτός σύστησε στην Εταιρία και εφόσον η ταυτοποίηση των μοναδικών κωδικών είναι έγκυρη και ακριβής.
Η Ενέργεια θα ισχύει μέχρι την 30/07/2018 η οποία και θα λογίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παραγγελίας προϊόντων του «Φίλου» προκειμένου να εφαρμοστεί εκ μέρους της Εταιρείας η προνομιακή έκπτωση του +7%. Η Ενέργεια θα έχει εφαρμογή σε όλα τα καταστήματα της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού γραφείου στην ΒΙΟ.Π.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ.
Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται για όλους τους Συμμετέχοντες (Πελάτης ή μη και Φίλους) την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και επιπλέον αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε  Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής αυτής. Με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων, οι Συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα και δίνουν την συγκατάθεσή τους ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης της ως άνω Ενέργειας από την Εταιρεία καθώς για αντίστοιχες μελλοντικές ενέργειες.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει